วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ (JBAC)
133/5 หมู่ 8 ปากทางเข้าบางเสร่
ตำบลบางเสร่
อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20250